Фiлiял «Наваполацквадаканал»
віцебскага абласнога камунальнага унітарнага
прадпрыемства водаправодна-каналізацыйнай
гаспадаркі «Віцебскаблвадаканал»

Для фізічных асоб

Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца  па заявах грамадзян і юрыдычных асоб у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 г. № 200.

Найменне адміністрацыйнай працэдурыДзяржаўны орган (іншая арганізацыя), у які грамадзянін можа звярнуццаДакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдурыПамер платы, што спаганяюцца пры ажыццяўленні працэдурыМаксімальны тэрмін ажыццяўлення працэдурыТэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента, якія выдаюцца пры ажыццяўленні працэдуры
1.11 – афармленне (рэгістрацыя пры першасным звароце) ільгот грамадзянам па аплаце жыллёва-камунальных паслугАбаненцкі аддзел.
Адказная асоба: Ярмак Наталля Аляксееўна, начальнік абаненцкага аддзела, каб.24, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-48-35
- заява;
- пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу;
- дакумент, які пацвярджае права на льготы
бясплатна3 працоўныя дні з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў,
іншых арганізацый-1 месяц
6 месяцаў
1.12 - спісанне пені грамадзянам, якія маюць пратэрмінаваную запазычанасць па аплаце жыллёва-камунальных паслугАбаненцкі аддзел.
Адказная асоба: Ярмак Наталля Аляксееўна, начальнік абаненцкага аддзела, каб.24, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-48-35
- заява;бясплатна45 рабочых дзён з дня падачы заявы-
1.2 - пераразлік платы за некаторыя віды камунальных паслугАбаненцкі аддзел.
Адказная асоба: Ярмак Наталля Аляксееўна, начальнік абаненцкага аддзела, каб.24, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-48-35
- заява;
- даведка для пераразліку платы за некаторыя віды камунальных паслуг альбо іншыя дакументы, якія пацвярджаюць адсутнасць грамадзяніна па асноўным месцы жыхарства
бясплатна1 месяц з дня падачы заявы-
1.3.8 – аб разліках (запазычанасці) за жыллёва-камунальныя паслугіАбаненцкі аддзел.
Адказная асоба: Ярмак Наталля Аляксееўна, начальнік абаненцкага аддзела, каб.24, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-48-35
- пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобубясплатна3 працоўныя дні з дня зваротубестэрмінова
2.1 – выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкіСектар па падборы, расстаноўцы і падрыхтоўцы кадраў. Адказная асоба: Мурашка Таццяна Леанідаўна, вядучы спецыяліст па кадрах, каб.8, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-28-79
-бясплатна5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.2 – выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадыСектар па падборы, расстаноўцы і падрыхтоўцы кадраў. Адказная асоба: Мурашка Таццяна Леанідаўна, вядучы спецыяліст па кадрах, каб.8, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-28-79
-бясплатна5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.3 – выдача даведкі аб перыядзе працы, службы Сектар па падборы, расстаноўцы і падрыхтоўцы кадраў. Адказная асоба: Мурашка Таццяна Леанідаўна, вядучы спецыяліст па кадрах, каб.8, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-28-79

-бясплатна5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.4 – выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)Бухгалтэрыя. Адказная асоба: Мірошына Святлана Віктараўна, Бесперстых Алена Аляксееўна, бухгалтара
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
-бясплатна5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.5 – прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родахБухгалтэрыя. Адказная асоба: Мірошына Святлана Віктараўна, Бесперстых Алена Аляксееўна, бухгалтара
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- лісток непрацаздольнасці;
- даведка аб памеры заработнай платы – у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў
бясплатна10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяцна тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці
бестэрмінова
2.6 – прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяціБухгалтэрыя. Адказная асоба: Бесперстых Алена Аляксееўна, бухгалтар
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- заява;
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- даведка аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь;
- пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь;
- пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэй 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей);
- копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) дзяцей;
- выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, удачарыцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;
- копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;
- копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці
- пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе
бясплатна10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяцадначасна
2.8 – прызначэнне дапамогі жанчынам, які стаў на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасціБухгалтэрыя. Адказная асоба: Бесперстых Алена Аляксееўна, бухгалтар
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- заява;
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі;
- выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка і іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць , - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;
- копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;
- пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе
бясплатна10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяцадначасна
2.9 – прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоўБухгалтэрыя. Адказная асоба: Бесперстых Алена Аляксееўна, бухгалтар
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- заява;
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- пасведчанні аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей-не менш за два пасведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў);
- копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;
- копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці;
- пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў;
- пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыеактыўнаму забруджванню ў зоне наступнага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне;
- пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;
- копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;
- выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць , - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;
- даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам;
- даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 ляці спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці
бясплатна10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяцпа дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў
2.12 – прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яўБухгалтэрыя. Адказная асоба: Бесперстых Алена Аляксееўна, бухгалтар
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- заява;
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (падаюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў);
- копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;
- копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці;
- пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі Аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў;
- пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі;
- даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;
- пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;
- копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў;
- копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу;
- даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года);
- выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць;
- звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту , - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля);
- даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі
бясплатна10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяцпа 30 чэрвеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту
2.13 – прызначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоўБухгалтэрыя. Адказная асоба: Мірошына Святлана Віктараўна, Бесперстых Алена Аляксееўна, бухгалтара
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- лісток непрацаздольнасцібясплатна10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяцна тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці
2.14 – прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцемБухгалтэрыя. Адказная асоба: Мірошына Святлана Віктараўна, Бесперстых Алена Аляксееўна, бухгалтара
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- лісток непрацаздольнасцібясплатна10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяцна тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці
2.16 – прызначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інвалідаБухгалтэрыя. Адказная асоба: Мірошына Святлана Віктараўна, Бесперстых Алена Аляксееўна, бухгалтара
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- лісток непрацаздольнасцібясплатна10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяцна тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці
2.18 – выдача даведкі аб памеры прызначанага дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплатыБухгалтэрыя. Адказная асоба: Бесперстых Алена Аляксееўна, бухгалтар
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобубясплатна5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.19 – выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогіСектар па падборы, расстаноўцы і падрыхтоўцы кадраў. Адказная асоба: Мурашка Таццяна Леанідаўна, вядучы спецыяліст па кадрах, каб.8, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-28-79-бясплатна5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.20 – выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памерыБухгалтэрыя. Адказная асоба: Мірошына Святлана Віктараўна, бухгалтар
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобубясплатна5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.24 – выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннемПрафкам. Адказная асоба: Шарстнёва Ларыса Вячаславаўна, старшыня прафкама
каб.7, вул. Гаiдара, 1 тэл. 58-41-44
-бясплатна5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.25 – выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім ўзросту 3 гадоўСектар па падборы, расстаноўцы і падрыхтоўцы кадраў. Адказная асоба: Мурашка Таццяна Леанідаўна, вядучы спецыяліст па кадрах, каб.8, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-28-79
-бясплатна5 дзён з дня зваротубестэрмінова
2.29 – выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родахБухгалтэрыя. Адказная асоба: Мірошына Святлана Віктараўна, Бесперстых Алена Аляксееўна, бухгалтара
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобубясплатна3 дні з дня зваротубестэрмінова
2.35 – выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаваннеБухгалтэрыя. Адказная асоба: Мірошына Святлана Віктараўна, Бесперстых Алена Аляксееўна, бухгалтара
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- заява асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага);
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- даведка аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь;
- пасведчанне аб смерці-у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь;
- пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - У выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)
- даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам, - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў
бясплатна1 рабочы дзень са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцадначасна
2.44 – выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзеПрафкам. Адказная асоба: Шарстнёва Ларыса Вячаславаўна, старшыня прафкама
каб.7, вул. Гаiдара, 1 тэл. 58-41-44
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобубясплатна5 дзён з дня зваротубестэрмінова
10.12 – выдача тэхнічных умоў на далучэнне да сістэм водазабеспячэння і (ці) водаадвядзення аднакватэрнага, блакаванага жылога дома, які знаходзіцца ў эксплуатацыіВытворча-тэхнічны аддзел. Адказная асоба: Кудрына Алена Аляксандраўна, вядучы інжынер інжынер, каб.21, вул. Гаідара, 1 тел. 58-24-22
- заява;
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
бясплатна7 дзён з дня падачы заявы2 гады
10.13 – афармленне акта-дазволу аб пуску ў эксплуатацыю далучэння да сістэм водазабеспячэння і (або) водаадвядзення аднакватэрнага, блакіраванага жылога дома, які знаходзіцца ў эксплуатацыі, часу выніках прыёмкі выкананых работВытворча-тэхнічны аддзел. Адказная асоба: Кудрына Алена Аляксандраўна, вядучы інжынер інжынер, каб.21, вул. Гаідара, 1 тел. 58-24-22
- заява;
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу;
- выканаўча-тэхнічная дакументацыя
бясплатна10 дзён са дня падачы заявыбестэрмінова
18.7 – выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі БеларусьБухгалтэрыя. Адказная асоба: Мірошына Святлана Віктараўна, бухгалтар
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- заява;
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу
бясплатна5 рабочых дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц6 месяцаў
18.13 – выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асобБухгалтэрыя. Адказная асоба: Мірошына Святлана Віктараўна, бухгалтар
каб.29, вул. Гаідара, 1 тэл. 58-43-67
- пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобубясплатнау дзень зваротубестэрмінова
Для слабовидящих

Наваполацквадаканал у Viber